Temat: skąd pozyskać kapitał dla firmy

by in / Catalyst / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Pozyskanie kapitału dla firmy

Pozyskanie kapitału dla firmy

W związku z rozwojem przedsiębiorstwa w wielu podmiotach gospodarczych przychodzi moment, w którym do dużego kroku naprzód potrzebny jest większy nakład kapitału. Skąd go pozyskać? Zasadniczo istnieją dwie drogi – źródła wewnętrzne (finansowanie kapitałem właścicielskim np. poprzez emisję akcji lub objęcie nowych udziałów) lub źródła zewnętrzne (takie jak kredyt czy emisja obligacji). Ponieważ finansowanie kapitałem własnym jest dużo droższe od pozyskania kapitału z rynku, dlatego większość spółek decyduje się na drugą ewentualność.

/ Read Article /