Temat: rynek regulowany

by in / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Rynek obligacji korporacyjnych

Rynek obligacji korporacyjnych

…niska wycena akcji oraz ograniczenia w przyznawaniu kredytów bankowych. W ramach Catalyst wyróżnia się cztery rynki: detaliczny rynek regulowany prowadzony przez GPW S.A., detaliczny Alternatywny System Obrotu prowadzony przez GPW…

by in / Obligacje
1oceniony jako przydatny
Obligacje korporacyjne na rynku giełdowym i pozagiełdowym

Obligacje korporacyjne na rynku giełdowym i pozagiełdowym

…i uczciwe zarządzanie instrumentami finansowymi. Na rynek regulowany składa się rynek giełdowy, rynek pozagiełdowy oraz towarowy rynek instrumentów finansowych (organizowany przez giełdę towarową). Obligacje korporacyjne często dopuszczane są do obrotu…

by in / Inwestowanie
No peoples think this is good
Obligacje korporacyjne na rynku pozagiełdowym

Obligacje korporacyjne na rynku pozagiełdowym

…w stosunku do niego – inwestować mogą te podmioty, które posiadają niezbędne doświadczenie i są wyspecjalizowane w tym zakresie. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że jest to jednak rynek regulowany i z…

by in / Obligacje korporacyjne
2oceniony jako przydatny
Obligacje korporacyjne na rynku giełdowym

Obligacje korporacyjne na rynku giełdowym

Rynek giełdowy to inaczej miejsce, w którym dokonuje się transakcji kupna i sprzedaży różnych instrumentów finansowych (czyli formy zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu wobec drugiego mające postać zapisu księgowego bądź…