Temat: rynek pozagiełdowy

by in / Obligacje
1oceniony jako przydatny
Obligacje korporacyjne na rynku giełdowym i pozagiełdowym

Obligacje korporacyjne na rynku giełdowym i pozagiełdowym

…do informacji finansowej, a także zapewnienie jednakowych warunków nabywania i zbywania tych instrumentów. Mówiąc prościej, jest to w pełni zorganizowany i unormowany (podlega nadzorowi) rynek, który pozwala inwestorom na bezpieczne…