Temat: rynek obligacji

by in / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Rynek obligacji korporacyjnych

Rynek obligacji korporacyjnych

…wypłaca odsetki od tej pożyczki i po terminie wykupu spłaca zobowiązania. Emitenci Emitentem obligacji może być spółka akcyjna, komandytowo-akcyjna oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialności, a inwestorem praktycznie każdy. Rynek obligacji

by in / Catalyst / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Pozyskanie kapitału dla firmy

Pozyskanie kapitału dla firmy

…spółka planuje wprowadzenie emisji obligacji na rynek publiczny Catalyst – dane finansowe stają się dostępne publicznie, ponieważ muszą być publikowane w Elektronicznej Bazie Informacji (EBI) prowadzonej przez Giełdę Papierów Wartościowych…

by in / Catalyst / Inwestowanie / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Wpływ stóp procentowych na popularność obligacji korporacyjnych

Wpływ stóp procentowych na popularność obligacji korporacyjnych

…inwestorów okazały się dłużne papiery spółek. W ostatnich pięciu latach polski rynek obligacji znacząco się rozwinął, co miało związek przede wszystkim z uruchomieniem oficjalnego rynku notowań obligacji Catalyst. Notowane są…