Temat: rynek obligacji korporacyjnych w Polsce

by in / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Rynek obligacji korporacyjnych

Rynek obligacji korporacyjnych

…być ograniczona a wobec emitenta nie może toczyć się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne – jest to pewna gwarancja dla potencjalnych inwestorów. Korzyści z inwestowania O rynku obligacji korporacyjnych w Polsce