Temat: rynek giełdowy

by in / Obligacje
1oceniony jako przydatny
Obligacje korporacyjne na rynku giełdowym i pozagiełdowym

Obligacje korporacyjne na rynku giełdowym i pozagiełdowym

…do informacji finansowej, a także zapewnienie jednakowych warunków nabywania i zbywania tych instrumentów. Mówiąc prościej, jest to w pełni zorganizowany i unormowany (podlega nadzorowi) rynek, który pozwala inwestorom na bezpieczne…

by in / Obligacje korporacyjne
2oceniony jako przydatny
Obligacje korporacyjne na rynku giełdowym

Obligacje korporacyjne na rynku giełdowym

Rynek giełdowy to inaczej miejsce, w którym dokonuje się transakcji kupna i sprzedaży różnych instrumentów finansowych (czyli formy zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu wobec drugiego mające postać zapisu księgowego bądź…