Temat: procedura emisji obligacji korporacyjnych

by in / Catalyst / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Pozyskanie kapitału dla firmy

Pozyskanie kapitału dla firmy

…rynek pozytywnie. W tym przypadku można liczyć, że banki będą stopniowo zmieniać swoją ofertę nie tylko w odniesieniu do innych banków, ale także do ofert sprzedawanych emisji obligacji korporacyjnych….

by in / Catalyst / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Emisja obligacji przedsiębiorstwa czy kredyt bankowy?

Emisja obligacji przedsiębiorstwa czy kredyt bankowy?

…profesjonalizmu firm zewnętrznych odpowiednio organizujących emisję obligacji lub banku analizującego wniosek kredytowy spółki. Jednym z głównych argumentów działającym na niekorzyść obligacji korporacyjnych jest brak doświadczenia oraz brak wiedzy w zakresie…

by in / Obligacje / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Jakie dane o spółce powinien przekazać emitent obligacji?

Jakie dane o spółce powinien przekazać emitent obligacji?

…Władze spółki podejmując decyzję o przeprowadzeniu emisji obligacji powinny być świadome, że będą zobowiązane udzielić potencjalnym inwestorom pewnych informacji na temat spółki oraz jej sytuacji finansowej. Zobowiązanie o przedstawieniu…