Temat: OTC

by in / Inwestowanie
No peoples think this is good
Obligacje korporacyjne na rynku pozagiełdowym

Obligacje korporacyjne na rynku pozagiełdowym

…innych. OTC jest przeznaczony dla mniej wiarygodnych spółek, które nie spełniają wszystkich wymagań giełdy papierów wartościowych bądź też powstały niedawno i nie mają jeszcze pewnej pozycji na rynku. Jakie są…