Temat: oprocentowanie zmienne

by in / Inwestowanie / Obligacje
No peoples think this is good
Rentowność obligacji skarbowych

Rentowność obligacji skarbowych

…W poniższym artykule omówiona została rentowność obligacji skarbowych biorąc pod uwagę zmienne oprocentowanie uzależnione od poziomu inflacji oraz wskaźnika WIBOR6M dla obligacji 3- 4- oraz 10- letnich. Rentowność obligacji…

by in / Catalyst / Inwestowanie / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Wpływ stóp procentowych na popularność obligacji korporacyjnych

Wpływ stóp procentowych na popularność obligacji korporacyjnych

…emitentów obecnych na Catalyst ustaliła oprocentowanie swoich papierów jako zmienne, oparte na wskaźnikach stopy procentowej WIBOR3M lub WIBOR6M, powiększonych o ustaloną w warunkach emisji marżę. Oznacza to, że wraz ze…

by in / Catalyst / Inwestowanie / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Rentowność obligacji korporacyjnych a stopa WIBOR

Rentowność obligacji korporacyjnych a stopa WIBOR

…rynkowych w okresie zapadalności obligacji jest stosowanie przez emitenta tzw. zmiennego oprocentowania obligacji. W takim wypadku oprocentowanie obligacji jest obliczane jako suma marży oraz dodatkowego czynnika zmiennego w czasie. Tym…