Temat: oprocentowanie obligacji korporacyjnych

by in / Catalyst / Inwestowanie / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Rentowność obligacji korporacyjnych a stopa WIBOR

Rentowność obligacji korporacyjnych a stopa WIBOR

oprocentowanie obligacji korporacyjnych spółek o średnim poziomie ryzyka inwestycji kształtowało się na poziomie 8-10%. Dziś trudno o takie oprocentowanie wśród potencjalnie ciekawych spółek. Jeżeli w trakcie trwania inwestycji oprocentowanie innych…

by in / Catalyst / Inwestowanie / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Ryzyko inwestycyjne obligacji korporacyjnych

Ryzyko inwestycyjne obligacji korporacyjnych

…problemu może być nabycie jednostek uczestnictwa funduszu obligacji korporacyjnych, które są zdecydowanie łatwiej zbywalne, jednak wiąże się to z wyższymi opłatami za zarządzanie kapitałem przez fundusz. Ryzyko związane z aktualnym…

by in / Catalyst / Inwestowanie / Obligacje
No peoples think this is good
Obligacje banków spółdzielczych

Obligacje banków spółdzielczych

…Obligacje banków spółdzielczych w Polsce Obecnie na polskim rynku obligacji jedyne organizacje spółdzielcze emitujące obligacje w celu pozyskania kapitału z rynku to Banki Spółdzielcze. Lokalna bankowość ma duże znaczenie…