Temat: oprocentowania obligacji

by in / Catalyst / Inwestowanie / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Rentowność obligacji korporacyjnych a stopa WIBOR

Rentowność obligacji korporacyjnych a stopa WIBOR

…Rentowność papierów wartościowych zmienia się w czasie w zależności od różnych uwarunkowań rynkowych. Poziom oprocentowania obligacji oferowany przez emitentów jest uzależniony m.in. od bieżącej koniunktury gospodarczej. Oznacza to, że…

by in / Inwestowanie / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Fundusze obligacji korporacyjnych – na co zwrócić uwagę przy ich wyborze?

Fundusze obligacji korporacyjnych – na co zwrócić uwagę przy ich wyborze?

…pozwalające osiągnąć wyższy zysk przy odrobinie szczęścia. Po drugie, równie ważne jak dywersyfikacja portfela jest zbadanie wysokości oprocentowania obligacji obecnych w strukturze portfela danego funduszu. Jeżeli zależy nam na tym,…

by in / Inwestowanie
No peoples think this is good
Gdzie kupić obligacje korporacyjne

Gdzie kupić obligacje korporacyjne

…zależna od oprocentowania obligacji, bądź też z dyskonta w przypadku obligacji zerokuponowych na których nie ciąży obowiązek spłacania odsetek (przychód stanowi różnica między ceną emisyjną a nominalną). Inwestor może także…