Temat: obowiązki emitenta obligacji korporacyjnych

by in / Obligacje / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Jakie dane o spółce powinien przekazać emitent obligacji?

Jakie dane o spółce powinien przekazać emitent obligacji?

…dokonania emisji do czasu całkowitego wykupu obligacji. Wyszczególnione powyżej informacje muszą być udostępnione niezależnie od woli emitenta. Warto jednak zastanowić się, jakie inne elementy można dołączyć do oferty emisji –…