Temat: obligacji skarbowych

by in / Inwestowanie / Obligacje
No peoples think this is good
Rentowność obligacji skarbowych

Rentowność obligacji skarbowych

…W poniższym artykule omówiona została rentowność obligacji skarbowych biorąc pod uwagę zmienne oprocentowanie uzależnione od poziomu inflacji oraz wskaźnika WIBOR6M dla obligacji 3- 4- oraz 10- letnich. Rentowność obligacji

by in / Inwestowanie / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Fundusze obligacji korporacyjnych – na co zwrócić uwagę przy ich wyborze?

Fundusze obligacji korporacyjnych – na co zwrócić uwagę przy ich wyborze?

…W poniższym artykule przedstawimy podstawowe aspekty, na które powinien zwrócić uwagę początkujący inwestor dokonujący wyboru funduszu obligacji korporacyjnych. Na wstępie przedstawimy rezultaty porównania wyników funduszy obligacji korporacyjnych oraz skarbowych….

by in / Obligacje
No peoples think this is good
System dealerów skarbowych papierów wartościowych

System dealerów skarbowych papierów wartościowych

…uczestnictwo w przetargach sprzedaży obligacji skarbowych organizowanych przez NBP; nabywanie minimalnego procentowego udziału w łącznej ważonej wartości nominalnej skarbowych papierów wartościowych sprzedanych w przetargach sprzedaży, przetargach uzupełniających, przetargach zamiany i…

by in / Inwestowanie
No peoples think this is good
Obligacje korporacyjne na rynku pozagiełdowym

Obligacje korporacyjne na rynku pozagiełdowym

…zajmuje się prowadzeniem polskiego rynku pozagiełdowego. Główną funkcją BondSpot jest prowadzenie notowań papierów wartościowych (obligacji skarbowych, korporacyjnych oraz akcji mniejszych spółek). Ostatnią kwestią zasługującą na zainteresowanie jest platforma NewConnect, która…