Temat: obligacji korporacyjnych

by in / Inwestowanie / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Fundusze obligacji korporacyjnych – na co zwrócić uwagę przy ich wyborze?

Fundusze obligacji korporacyjnych – na co zwrócić uwagę przy ich wyborze?

…W poniższym artykule przedstawimy podstawowe aspekty, na które powinien zwrócić uwagę początkujący inwestor dokonujący wyboru funduszu obligacji korporacyjnych. Na wstępie przedstawimy rezultaty porównania wyników funduszy obligacji korporacyjnych oraz skarbowych….

by in / Catalyst / Inwestowanie / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Ryzyko inwestycyjne obligacji korporacyjnych

Ryzyko inwestycyjne obligacji korporacyjnych

…problemu może być nabycie jednostek uczestnictwa funduszu obligacji korporacyjnych, które są zdecydowanie łatwiej zbywalne, jednak wiąże się to z wyższymi opłatami za zarządzanie kapitałem przez fundusz. Ryzyko związane z aktualnym…

by in / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Rynek obligacji korporacyjnych

Rynek obligacji korporacyjnych

…nieoznaczonych inwestorów) oraz prywatną (przeznaczoną dla maksymalnie 149 imiennie wskazanych inwestorów). Aby móc myśleć o emisji obligacji korporacyjnych na Catalyst należy sporządzić odpowiedni dokument informacyjny, ponadto zbywalność obligacji nie może…

by in / Catalyst / Inwestowanie / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Rentowność obligacji korporacyjnych a stopa WIBOR

Rentowność obligacji korporacyjnych a stopa WIBOR

…oprocentowanie obligacji korporacyjnych spółek o średnim poziomie ryzyka inwestycji kształtowało się na poziomie 8-10%. Dziś trudno o takie oprocentowanie wśród potencjalnie ciekawych spółek. Jeżeli w trakcie trwania inwestycji oprocentowanie innych…

by in / Catalyst / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Pozyskanie kapitału dla firmy

Pozyskanie kapitału dla firmy

…rynek pozytywnie. W tym przypadku można liczyć, że banki będą stopniowo zmieniać swoją ofertę nie tylko w odniesieniu do innych banków, ale także do ofert sprzedawanych emisji obligacji korporacyjnych….

by in / Catalyst / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Emisja obligacji przedsiębiorstwa czy kredyt bankowy?

Emisja obligacji przedsiębiorstwa czy kredyt bankowy?

…profesjonalizmu firm zewnętrznych odpowiednio organizujących emisję obligacji lub banku analizującego wniosek kredytowy spółki. Jednym z głównych argumentów działającym na niekorzyść obligacji korporacyjnych jest brak doświadczenia oraz brak wiedzy w zakresie…

by in / Catalyst / Inwestowanie / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Wpływ stóp procentowych na popularność obligacji korporacyjnych

Wpływ stóp procentowych na popularność obligacji korporacyjnych

…na to, aby miało się to zmienić w najbliższym czasie – inwestorzy zwracają swoją uwagę w kierunku obligacji korporacyjnych. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zbiera się raz na miesiąc, a po…

by in / Inwestowanie / Obligacje / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Obligacje z dyskontem

Obligacje z dyskontem

…W niniejszym artykule przedstawimy szczególny rodzaj obligacji korporacyjnych – obligacje dyskontowe (tzw. obligacje zerokuponowe). Obligacje to instrumenty dłużne, przy pomocy których przedsiębiorstwo (Emitent) zaciąga dług u nabywcy obligacji (Obligatariusza)….

by in / Inwestowanie
No peoples think this is good
Gdzie kupić obligacje korporacyjne

Gdzie kupić obligacje korporacyjne

…emisyjna obligacji korporacyjnych jest przez niego ustalana. Odbywa się to zazwyczaj za pośrednictwem domu maklerskiego i polega na złożeniu oferty organizatorowi emisji przez obligatariusza w określonym terminie. Oferta może być…

by in / Inwestowanie
No peoples think this is good
Obligacje korporacyjne czy kredyt

Obligacje korporacyjne czy kredyt

…z emisją obligacji korporacyjnych to przede wszystkim wynagrodzenie organizatora emisji oraz oprocentowanie, które (co istotne) określa sam emitent. Dodatkowo, gdy obligacje są wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst to dochodzą…