Temat: obligacje korporacyjne

by in / Obligacje
1oceniony jako przydatny
Obligacje korporacyjne na rynku giełdowym i pozagiełdowym

Obligacje korporacyjne na rynku giełdowym i pozagiełdowym

…i uczciwe zarządzanie instrumentami finansowymi. Na rynek regulowany składa się rynek giełdowy, rynek pozagiełdowy oraz towarowy rynek instrumentów finansowych (organizowany przez giełdę towarową). Obligacje korporacyjne często dopuszczane są do obrotu…

by in / Inwestowanie / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Jak kupować obligacje korporacyjne? Poradnik krok po kroku

Jak kupować obligacje korporacyjne? Poradnik krok po kroku

…Gdy masz to już za sobą, możesz przystąpić do kolejnego kroku. 2. Analiza wybranych obligacji korporacyjnych Następnie możesz rozpocząć analizę emitentów, których obligacje korporacyjne dostępne są na rynku Catalyst. Czym…

by in / Catalyst / Inwestowanie / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Wpływ stóp procentowych na popularność obligacji korporacyjnych

Wpływ stóp procentowych na popularność obligacji korporacyjnych

…kwoty odsetek – co może zachęcać ich do kolejnych emisji. Ze strony inwestorów spadek stóp procentowych miał pozytywny wpływ, ponieważ wzrósł popyt na obligacje korporacyjne, które w obecnej sytuacji rynkowej…

by in / Inwestowanie
No peoples think this is good
Obligacje korporacyjne na rynku pozagiełdowym

Obligacje korporacyjne na rynku pozagiełdowym

Rynek pozagiełdowy (z ang. over the counter, czyli OTC) jest to taki system obrotu papierami wartościowymi na którym transakcje odbywają się pomiędzy stronami (uczestnikami rynku, najczęściej są to…

by in / Catalyst / Inwestowanie / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Ryzyko inwestycyjne obligacji korporacyjnych

Ryzyko inwestycyjne obligacji korporacyjnych

…od poziomu ryzyka, teoretycznie od najmniej do najbardziej ryzykownych form inwestycji możemy wymienić np.: inwestycje w obligacje skarbowe, lokaty, obligacje korporacyjne czy akcje spółek. Na poziom ryzyka wpływa wiele czynników,…

by in / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Rynek obligacji korporacyjnych

Rynek obligacji korporacyjnych

Obligacje korporacyjne to papiery dłużne przedsiębiorstw emitowane w serii. Uproszczając, są to dokumenty, w których emitent (firma, która zdecydowała się na emisję obligacji korporacyjnych) oświadcza, że jest dłużnikiem obligatariusza…

by in / Inwestowanie / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Fundusze obligacji korporacyjnych – na co zwrócić uwagę przy ich wyborze?

Fundusze obligacji korporacyjnych – na co zwrócić uwagę przy ich wyborze?

…składnik. Obligacje korporacyjne można także kupować samodzielnie, z pominięciem funduszy. Wymaga to większej wiedzy inwestora lub wsparcia ze strony doradców rynków kapitałowych, ale pozwala osiągnąć jeszcze wyższe stopy zwrotu….