Temat: nowelizacja ustawy o obligacjach

by in / Inwestowanie / Obligacje / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Zgromadzenie obligatariuszy

Zgromadzenie obligatariuszy

…W sejmie trwają prace nad nowym projektem ustawy o obligacjach, którego istotą będzie między innymi wprowadzenie do polskiego systemu prawa instytucji Zgromadzenia Obligatariuszy (ZO), jako reprezentacji ogółu uprawnionych z…