Temat: kredyt czy obligacje korporacyjne

by in / Catalyst / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Emisja obligacji przedsiębiorstwa czy kredyt bankowy?

Emisja obligacji przedsiębiorstwa czy kredyt bankowy?

…oraz jego koszty. Na początku należy podkreślić, że nie da się jednoznacznie wskazać ani okresu czasu, ani kosztu jaki będzie obowiązywał dla każdej emisji obligacji czy też każdego kredytu pozyskiwanego…

by in / Catalyst / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Pozyskanie kapitału dla firmy

Pozyskanie kapitału dla firmy

…– źródła wewnętrzne (finansowanie kapitałem właścicielskim np. poprzez emisję akcji lub objęcie nowych udziałów) lub źródła zewnętrzne (takie jak kredyt czy emisja obligacji). Ponieważ finansowanie kapitałem własnym jest dużo droższe…