Temat: jakie są koszty obsługi długu

by in / Catalyst / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Emisja obligacji przedsiębiorstwa czy kredyt bankowy?

Emisja obligacji przedsiębiorstwa czy kredyt bankowy?

…oraz jego koszty. Na początku należy podkreślić, że nie da się jednoznacznie wskazać ani okresu czasu, ani kosztu jaki będzie obowiązywał dla każdej emisji obligacji czy też każdego kredytu pozyskiwanego…