Temat: fundusze obligacji

by in / Inwestowanie / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Fundusze obligacji korporacyjnych – na co zwrócić uwagę przy ich wyborze?

Fundusze obligacji korporacyjnych – na co zwrócić uwagę przy ich wyborze?

…Uśredniając, osiągane przez te fundusze wyniki, są one do siebie zbliżone (aktualnie średnia 12-miesięczna stopa zwrotu funduszy obligacji korporacyjnych wynosi około 6%, natomiast obligacji skarbowych około 7%). Jednak trzeba wziąć…