Temat: formy pozyskania kapitału

by in / Catalyst / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Pozyskanie kapitału dla firmy

Pozyskanie kapitału dla firmy

…w Warszawie S.A. W żadnym wypadku jednak nie należy od razu skreślać emisji obligacji jako dobrej formy pozyskania kapitału. Przede wszystkim zaletą emisji jest fakt, że to spółka podejmuje decyzje…

by in / Catalyst / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Emisja obligacji przedsiębiorstwa czy kredyt bankowy?

Emisja obligacji przedsiębiorstwa czy kredyt bankowy?

…W niniejszym artykule krótko porównamy dwie najpopularniejsze formy pozyskania kapitału ze źródeł zewnętrznych przez spółkę. Analizie poddamy przede wszystkim najczęściej wymieniane aspekty związane z pozyskaniem kapitału – czasochłonność procesu…