Temat: finansowanie kapitałem własnym

by in / Catalyst / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Pozyskanie kapitału dla firmy

Pozyskanie kapitału dla firmy

…– źródła wewnętrzne (finansowanie kapitałem właścicielskim np. poprzez emisję akcji lub objęcie nowych udziałów) lub źródła zewnętrzne (takie jak kredyt czy emisja obligacji). Ponieważ finansowanie kapitałem własnym jest dużo droższe…