Temat: emitentem obligacji może być

by in / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Rynek obligacji korporacyjnych

Rynek obligacji korporacyjnych

…wypłaca odsetki od tej pożyczki i po terminie wykupu spłaca zobowiązania. Emitenci Emitentem obligacji może być spółka akcyjna, komandytowo-akcyjna oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialności, a inwestorem praktycznie każdy. Rynek obligacji