Temat: emitent

by in / Obligacje / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Jakie dane o spółce powinien przekazać emitent obligacji?

Jakie dane o spółce powinien przekazać emitent obligacji?

…emisją obligacji polecamy wypełnienie formularza na stronie http://bestcapital.pl/dla-firm/ . Wracając do tematu artykułu – jakie informacje o swojej spółce powinien przekazać emitent, należy mieć świadomość, że każdy z inwestorów przed…

by in / Inwestowanie
No peoples think this is good
Obligacje korporacyjne czy kredyt

Obligacje korporacyjne czy kredyt

…z emisją obligacji korporacyjnych to przede wszystkim wynagrodzenie organizatora emisji oraz oprocentowanie, które (co istotne) określa sam emitent. Dodatkowo, gdy obligacje są wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst to dochodzą…

by in / Inwestowanie
No peoples think this is good
Gdzie kupić obligacje korporacyjne

Gdzie kupić obligacje korporacyjne

…Obligacje korporacyjne to papiery dłużne przedsiębiorstw emitowane w serii, w których emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza (osoby zakupującej obligacje) i zobowiązuje się do spłaty określonych świadczeń wobec niego….

by in / Inwestowanie / Obligacje / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Zgromadzenie obligatariuszy

Zgromadzenie obligatariuszy

…emisji obligacji podejmuje emitent. Zapisy w warunkach emisji powinny przewidywać okoliczności, kiedy ZO posiada kompetencje do podejmowania decyzji oraz zmiany lub odwołania regulaminu Zgromadzenia, który jest częścią Dokumentu Informacyjnego tudzież…

by in / Inwestowanie / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Jak kupić obligacje korporacyjne na rynku pierwotnym?

Jak kupić obligacje korporacyjne na rynku pierwotnym?

…korporacyjnej emitenta. Natomiast w przypadku kiedy emitent przeprowadza prywatną ofertę obligacji dokument jest kierowany wyłącznie do wybranych, imiennie wskazanych inwestorów. Aby otrzymać dokument informacyjny w ramach oferty prywatnej należy w…

by in / Inwestowanie
No peoples think this is good
Obligacje korporacyjne a inne papiery wartościowe

Obligacje korporacyjne a inne papiery wartościowe

…czyli dłużne papiery wartościowe emitowane w serii, w których emitent zobowiązuje się do spłaty świadczenia wobec wierzyciela, czyli w tym przypadku obligatariusza (mówiąc prościej – inwestora). Jest to swego rodzaju…

by in / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Rynek obligacji korporacyjnych

Rynek obligacji korporacyjnych

…Obligacje korporacyjne to papiery dłużne przedsiębiorstw emitowane w serii. Uproszczając, są to dokumenty, w których emitent (firma, która zdecydowała się na emisję obligacji korporacyjnych) oświadcza, że jest dłużnikiem obligatariusza…

by in / Catalyst / Inwestowanie / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Rentowność obligacji korporacyjnych a stopa WIBOR

Rentowność obligacji korporacyjnych a stopa WIBOR

…Rentowność papierów wartościowych zmienia się w czasie w zależności od różnych uwarunkowań rynkowych. Poziom oprocentowania obligacji oferowany przez emitentów jest uzależniony m.in. od bieżącej koniunktury gospodarczej. Oznacza to, że…

by in / Inwestowanie / Obligacje / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Obligacje z dyskontem

Obligacje z dyskontem

…to, kto jest ich emitentem wyróżniamy m.in. obligacje skarbowe, korporacyjne czy komunalne. Innym kryterium podziału obligacji, nawiązującym do tematu przewodniego niniejszego artykułu jest sposób wypłacania odsetek z obligacji. W tym…

by in / Inwestowanie
No peoples think this is good
Obligacje korporacyjne krok po kroku

Obligacje korporacyjne krok po kroku

…czasie musi nastąpić przekazanie przez giełdę informacji o warunkach przyjmowania zleceń kupna obligacji oraz warunkach na jakich zostaną sporządzane i przekazywane zlecenia sprzedaży. Emitent musi także określić wielkość oferty oraz…