Temat: emisji obligacji

by in / Catalyst / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Pozyskanie kapitału dla firmy

Pozyskanie kapitału dla firmy

…go przede wszystkim to, że może zostać udzielony na stosunkowo niewielkie kwoty (np. do 200-300 tysięcy złotych), które w przypadku emisji obligacji są zwyczajnie nieopłacalne. Na początkowym etapie koszty związane…

by in / Catalyst / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Emisja obligacji przedsiębiorstwa czy kredyt bankowy?

Emisja obligacji przedsiębiorstwa czy kredyt bankowy?

…oraz jego koszty. Na początku należy podkreślić, że nie da się jednoznacznie wskazać ani okresu czasu, ani kosztu jaki będzie obowiązywał dla każdej emisji obligacji czy też każdego kredytu pozyskiwanego…

by in / Obligacje / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Jakie dane o spółce powinien przekazać emitent obligacji?

Jakie dane o spółce powinien przekazać emitent obligacji?

…Władze spółki podejmując decyzję o przeprowadzeniu emisji obligacji powinny być świadome, że będą zobowiązane udzielić potencjalnym inwestorom pewnych informacji na temat spółki oraz jej sytuacji finansowej. Zobowiązanie o przedstawieniu…

by in / Catalyst / Inwestowanie / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Rentowność obligacji korporacyjnych a stopa WIBOR

Rentowność obligacji korporacyjnych a stopa WIBOR

…Stopa WIBOR różni się w zależności od okresu trwania takiej pożyczki. Na potrzeby emisji obligacji najczęściej w warunkach emisji przyjmuje się wysokość stopy procentowej WIBOR3M (3-miesięczny) lub WIBOR6M (6-miesięczny) –…

by in / Inwestowanie
No peoples think this is good
Obligacje korporacyjne czy kredyt

Obligacje korporacyjne czy kredyt

…ilości sprzedanych obligacji i duże znaczenie ma odpowiedni wybór organizatora emisji, który będzie w stanie sprzedać wystarczającą ilość obligacji. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa istotną sprawą są koszty jakie musi ponieść….

by in / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Rynek obligacji korporacyjnych

Rynek obligacji korporacyjnych

…nieoznaczonych inwestorów) oraz prywatną (przeznaczoną dla maksymalnie 149 imiennie wskazanych inwestorów). Aby móc myśleć o emisji obligacji korporacyjnych na Catalyst należy sporządzić odpowiedni dokument informacyjny, ponadto zbywalność obligacji nie może…

by in / Catalyst / Inwestowanie / Obligacje
No peoples think this is good
Obligacje banków spółdzielczych

Obligacje banków spółdzielczych

…lokalne. Banki spółdzielcze są uprawnione do emisji obligacji spółdzielczych na podstawie Ustawy Prawo bankowe z 1997 roku. Zgodnie z ustawą banki mogą emitować obligacje i zaliczać wartość emisji do wartości…

by in / Inwestowanie
No peoples think this is good
Obligacje korporacyjne krok po kroku

Obligacje korporacyjne krok po kroku

…(dotyczyć one będą oferty publicznej). Najważniejszą czynnością w etapie pierwszym, która w ogóle zapoczątkowuje cały proces, jest podjęcie uchwały o emisji obligacji przez wyznaczony do tego organ. Co istotne, uchwała…

by in / Inwestowanie / Obligacje / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Zgromadzenie obligatariuszy

Zgromadzenie obligatariuszy

…wygląda jej ustanowienie. W świetle dzisiejszego prawa ustanowienie instytucji ZO jest możliwe tylko wtedy, gdy została przewidziana w warunkach emisji obligacji. Oznacza to, że decyzję o ustanowieniu Zgromadzenia przy danej…