Temat: emisje obligacji

by in / Catalyst / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Emisja obligacji przedsiębiorstwa czy kredyt bankowy?

Emisja obligacji przedsiębiorstwa czy kredyt bankowy?

…się z większą ilością czasu poświęconego na przeprowadzenie emisji. W przypadku skorzystania z usług doświadczonej firmy organizującej emisje obligacji, udział zarządu emitenta może zostać ograniczony w zależności od potrzeb….

by in / Obligacje / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Jakie dane o spółce powinien przekazać emitent obligacji?

Jakie dane o spółce powinien przekazać emitent obligacji?

…takie mogą być skierowane maksymalnie do 149 osób, gdzie biorąc pod uwagę emisje obligacji rzędu 5-10 mln zł może stanowić problem w pozyskaniu pełnej puli kapitału. W przypadku tego typu…