Temat: emisja obligacji

by in / Catalyst / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Emisja obligacji przedsiębiorstwa czy kredyt bankowy?

Emisja obligacji przedsiębiorstwa czy kredyt bankowy?

…na rynku. Pod tym względem emisja obligacji stanowi dużo bardziej optymalne rozwiązanie dla firmy. Rzeczą jasną jest, że spółka musi zaoferować inwestorom oprocentowanie odpowiednie do poziomu ponoszonego przez nich ryzyka…

by in / Catalyst / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Pozyskanie kapitału dla firmy

Pozyskanie kapitału dla firmy

…rzeszy kontrahentów i zwiększyć rozpoznawalność marki. Emisja obligacji przeprowadzana po raz pierwszy może być kosztowna, jednak zakładając, że spółka planuje pozyskać z rynku większą ilość kapitału, niekoniecznie jednorazowo – pozwala…