Temat: Catalyst

by in / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Gdzie kupić obligacje korporacyjne

Gdzie kupić obligacje korporacyjne

Obligacje korporacyjne to dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw emitowane w celu pozyskania kapitału na dalsze prowadzenie działalności. Obligacje korporacyjne można kupić na rynku pierwotnym albo wtórnym i są dostępne w ofercie publicznej lub prywatnej. Przed podjęciem decyzji o ich kupnie, należałoby przeanalizować takie aspekty jak: oprocentowanie (im wyższe tym większe jest ryzyko), poziom ryzyka związanego z inwestycją, ocena ratingowa spółki (ocena ryzyka kredytowego dokonywane przez uprawnione do tego agencje). Należy określić również ramy czasowe inwestowania.

/ Read Article /