Temat: alternatywny system obrotu

by in / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Rynek obligacji korporacyjnych

Rynek obligacji korporacyjnych

…niska wycena akcji oraz ograniczenia w przyznawaniu kredytów bankowych. W ramach Catalyst wyróżnia się cztery rynki: detaliczny rynek regulowany prowadzony przez GPW S.A., detaliczny Alternatywny System Obrotu prowadzony przez GPW…

by in / Catalyst / Inwestowanie
No peoples think this is good
Zmiana cyklu rozrachunkowego KDPW

Zmiana cyklu rozrachunkowego KDPW

obrotu (ASO) zabezpieczone przez system gwarantowania rozliczeń. Co to oznacza dla inwestorów i emitentów instrumentów finansowych? Krótszy czas rozrachunku transakcji to pozytywna wiadomość dla wszystkich uczestników rynku kapitałowego. Zmiana oznacza…